GYO Sektörü

GYO Sektörü

1. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO)
Gayrimenkule dayalı projelere ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle faaliyet gösteren özel bir portföy yönetim şirketi tipidir.

2. Amaç
Gayrimenkul yatırım ortaklığının amaçlarını temelde
• Getiri potansiyeli yüksek gayrimenkullere yatırım yapmak,
• Gayrimenkule dayalı projelere yatırım yapmak,
• Portföyündeki gayrimenkullerden kira geliri elde etmek,
• Gayrimenkul alım satım kazançları elde etmek

olarak sıralanabilir.
Gayrimenkul yatırım ortaklığı sisteminde, likiditesi daha düşük olan gayrimenkulün kendisinden ziyade, ona yatırım yapan bir şirketin paylarının satın alınması, gayrimenkul yatırımının likidite edilmesi sorununu ortadan kaldırmaktadır (Gayiımenkulün Menkulleştirilmesi).

3. Ülke Ekonomisine Katkıları
• Kayıt Altına Alma; Gayrımenkul sektörü genellikle kayıt dışı faaliyetlerin yüksek olduğu bir sektördür. GYO’lar gayrımenkullerin gerçek değerleriyle kayıt altına alınmasını sağlayarak ülke ekonomisine hem KDV hem de emlak vergileriyle ilgili katma değer yaratmaktadır.
• Örnek ve Nitelikli Projeler; üreterek hem istihdama hem de uluslararası standartların oluşmasına katkıda bulunmaktadırlar.
• Diğer Sektörler; GYO’lar büyük ölçüde yerli sanayiye dayanan faaliyetleriyle özellikle inşaat, turizm ve ilgili sektörlerin gelişmelerine katkıda bulunmaktadır.
• Artan Konut İhtiyacının Karşılanması; Türkiye’de yıllık konut açığının 400 bin civarında olduğu ifade edilmekte, bu ihtiyacın karşılanmasında TOKİ’nin faaliyetleri sınırlı kalmaktadır. GYO’lar üretecekleri nitelikli konutlarla bu ihtiyacın karşılanmasında önemli bir rol üstlenebilirler.
• Gayrımenkullerin Menkulleştirilmesi; Gayrımenkul yatırımlarının menkulleştirilerek finans imkanları yaratmak için kullanılan araçlardan biri olarak GYO’lar (diğer bir örnek araç mortgage) ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır.
• Yurt Dışındaki Kurumsal Yatırımcılar; Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı kuruluşlar doğrudan gayrımenkullere yatırım yapmak yerine GYO’ların çıkardığı hisse senetlerine yatırım yapmayı tercih etmektedirler. Bu ülkemize doğrudan yabancı sermaye girişine katkıda bulunmaktadır.

4. Yatırımcılara Sağladığı Yararlar
• Şeffaflık; GYO’ların yönetimleri ilgili tebliğle belirlenmiştir. Bu tebliğ paralelinde şirketin SPK ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetimleri yapılmakta, yatırımcılara düzenli ve objektif raporlamalar sunulmakta, şirket portföyü hakkında sürekli bilgi verilmektedir.
• Kurumsal Yönetişim; GYO’ların yönetim prensipleri ilgili tebliğ ile belirlenmiştir. Bu tebliğ yönetim kurulu üyelerinin niteliklerinden şirketin faaliyet alanlarına, danışman seçiminden raporlamalara pek çok konuda yönetim ilkelerini tanımlamakta, yatırımcıların korunmasını sağlamaaktadır.
• Profesyonel Yönetim; Şirket portföyü gayrimenkul alanında uzman kişiler tarafından yönetildiğinden, herhangi bir kişinin kendi başına yatırım yapmasından daha etkin sonuçlar elde edilmektedir.
• Ölçek; Özellikle küçük yatırımcıların maddi imkansızlıklar nedeniyle kendi başlarına giremeyecekleri büyük ve karlı projelere GYO’ların hisse senetleri aracılığıyla girip yüksek getiri elde etmeleri mümkün olmaktadır.
• Vergi Teşviği; devletin konut ve gayrimenkul sorununu kamusal bir olgu olarak algılaması neticesinde GYO’lara uyguladığı vergi teşviği, gayrimenkul finansmanında gayrimenkul yatırım ortaklığı modelini cazip hale getirmektedir. Yatırımcılar GYO yatırımlarının geri dönüşünü şirketin büyümesi ve aldıkları temettü ile sağlamaktadırlar. Vergi avantajı hem elde edilen kar (fon) ları yeni yatırımlara yönlendirerek şirketin büyümesini hem de net kar dolayısıyla temettü ödemelerinin göreceli yüksek olmasını sağlamakta, yatırımcılara karlı geri dönüşler sağlamaktadır.

5. GYO’ların Gelişimi
1995 Yılında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yasal düzenlemeleri tamamlanarak hayata geçirilen GYO şirketleri ilk kez 1997 yılında Borsa’da işlem görmeye başlamıştır. İMKB’de işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları 2009 senesi sonu itibariyle 14 adettir.
Türkiye’deki ekonomik konjonktürün GYO’ların faaliyetlerini destekler niteliğe ulaştığı, uzun dönem konut finansmanı ile ilgili yasal düzenlemelerin tamamlanmasıyla sektörün büyüme hızının ivme kazanacağı öngörülmektedir.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google